Πέρνα από το σπίτι

Λέει ο Δημητράκης στην Μαιρούλα :
– Μαιρούλα, αν θες πέρνα το βράδυ από το σπίτι μου, δεν θα είναι κανείς.

Πηγαίνει λοιπόν η Μαιρούλα το βράδυ στο σπίτι, χτυπάει το κουδούνι και δεν ήταν κανείς να της ανοίξει.