Πέρασε ένα φανάρι με κόκκινο.

 Ένας τροχονόμος σταματάει κάποιον που πέρασε ένα φανάρι με κόκκινο.
– Καλημέρα, λέει στον οδηγό.

 Και ο οδηγός :
– Ήτανε…