Πατρινός μόνος του

Πως λέγεται ο Πατρινός που έχει απομείνει μόνος του;

Απομινάρας!