Πάρε αυτό

– Πάρε αυτό. 
– Αα μάλιστα. 
– Πάρε και αυτό. 

– Ναι ναι, το κατάλαβα. 
– Πάρε λοιπόν και αυτό. 
– Κατάλαβα,κατάλαβα!

 Ποίο είναι το ηθικό δίδαγμα;
Του δίνει και καταλαβαίνει.