Μια γυναίκα πηγαίνει στον ψυχίατρο.

Μια γυναίκα πηγαίνει στον ψυχίατρο.
– Γιατρέ μου είμαι δυστυχισμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο άντρας μου νομίζει ότι είναι ψυγείο.

– Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα του περάσει σύντομα.
– Μπορεί να του αλλά μέχρι τότε τι θα κάνω; Κοιμάται με το στόμα ανοιχτό και με ενοχλεί το φωτάκι.