Ορεινό χωριό

Πηγαίνει ένας δημοσιογράφος σε ένα ορεινό χωριό.
Ρωτάει ένα παππού που βρίσκει εκεί.

– Άκουσα ότι κάπου εδώ μένει ένας γέρος 110 χρονών.
– Ναι άλλα δεν θα τον βρεις εύκολα.
– Γιατί; Είναι ερημίτης;
– Όχι, επειδή δεν τον αφήνει να βγαίνει έξω ο πατέρας του.