Ωραία κυρία

Ένας κύριος βλέπει στο δρόμο μια ωραία κυρία.
Τη σταματάει και της λέει :

– Πώς θα ήθελα να ήμουνα στη θέση του άντρα σας!
Και εκείνη του λέει :
– Δεν σας το συνιστώ, είμαι χήρα!