Όμορφα μάτια

Ένας Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Έλληνας συζητούν για τις στάσεις που προτιμούν στο σεξ.
Ο Γάλλος λέει ότι προτιμάει να είναι από πάνω, για να βλέπει τα όμορφά της μάτια.

Ο Άγγλος προτιμάει να είναι από κάτω για να βλέπει τα όμορφα στήθη της.
Ο Έλληνας λέει ότι προτιμάει από πίσω.
– Καλά και τι βλέπεις; τον ρωτάνε.
– Βλέπω διάφορα κάθε φορά. Τελευταία έβλεπα Champions League.