Ολόιδιος

Ο Κωστίκας μέσα στο τραίνο κοιτάζει επίμονα τον απεναντί του.
– Συγγνώμη, μήπως γνωριζόμαστε;

– Όχι, απλώς παρατηρώ πως μοιάζετε καταπληκτικά με τη γυναίκα μου. Αν δεν υπήρχε και το μουστάκι θα ήσασταν ολόιδιοι.
– Μα δεν έχω μουστάκι!
– Η γυναίκα μου όμως έχει.