Οι πόντιοι πολιτικοί

Γιατί οι πόντιοι πολιτικοί μιλάνε πάντα πάνω σε πλοίο;

Για να έχουν πλειοψηφία!