Οι μπασίστες δεν παίζουν

Γιατί οι μπασίστες δεν παίζουν ποτέ κρυφτό;

Γιατί κανένας δεν θα τους ψάξει.