Οι μάγισσες πετούν

Γιατί οι μάγισσες πετούν πανώ σε σκουπόξυλα;

Επειδή οι ηλεκτρικές σκούπες τους πέφτουν πολύ βαριές.