Οι δικηγόροι δεν είναι τόσο κακοί όσο λένε

Οι δικηγόροι δεν είναι τόσο κακοί όσο λένε.

Απλά το 99% κάνει κάνει τους υπόλοιπους να φαίνονται άσχημοι.