Ο Υπουργός Ναυτιλίας

Σε ένα συνέδριο στην Ελβετία συναντιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ελβετό Υπουργό Ναυτιλίας και τον πιάνουν τα γέλια.
– Γιατί γελάτε; τον ρωτάει ο Ελβετός Υπουργός.


– Μα είναι δυνατόν να έχετε Υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς θάλασσα του λέει ο Πρωθυπουργός.
Και του λέει ο Ελβετός :
– Όταν είδα πως έχετε Υπουργούς Οικονομίας,Παιδείας,Δικαιοσύνης και Υγείας, εγώ γέλασα;