Ανέκδοτο – Ο Τοτός λέει ποίημα

Ανέκδοτο – Ο Τοτός λέει ποίημα

Στο σχολείο η δασκάλα έβαλε τα παιδάκια να πουν από ένα ποίημα το καθένα.

Έρχεται λοιπόν και η σειρά του Τοτού.

Ξεκινάει λοιπόν ο Τοτός :
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα..
 Η δασκάλα φωνάζει έντρομη :

– Μη Τοτέ! Μην το πεις!

Ο Τοτός σταματάει και ξεκινάει από την αρχή :
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα..
 Η δασκάλα:
– Μη Τοτέ! Μην το συνεχίσεις!
Ο Τοτός σταματάει και ξεκινάει από την αρχή πάλι :
 – Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα πόδια.
 Και η δασκάλα του λέει :

 – Γιατί τα πόδια Τοτέ;
Και ο Τοτός :
 – Αφού δεν έφτανε τα @ρχίδι@!