Ο πύργος της Πίζας

– Γιατί έχει στραβώσει ο πύργος της Πίζας παιδιά;

– Γιατί όλοι πηγαίνουν στον πύργο του Αϊφελ για βόλτα κύριε!