Ο Πόντιος πειρατής

Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος πειρατής;

Ξεχάστηκε και έξυσε το κεφάλι του με το γάντζο του!