ΣΟΚΙΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Ο πλούσιος Άραβας

ανεκδοτο

Κάνουν έλεγχο στο αεροδρόμιο σε ένα πλούσιο Άραβα :
– Name please. (όνομα παρακαλώ)
– Hasan. (Χασάν)

– Surname? (επίθετο;)
– Chousein (Χουσείν)
– Sex? (σεξ; εννοεί φύλο)
– Yes please! (ναι παρακαλώ!)
– No I mean, male or female? ( όχι, εννοώ αρσενικό ή θυληκό;)
– It doesn’t matter, it doesn’t matter… (δεν έχει σημασία..)