Ο ορισμός του χασοδίκη

Ποιός δικηγόρος λέγεται χασοδίκης;

Αυτός που ξέρει το νόμο, αλλά όχι τον δικαστή.