Καμμένο ανέκδοτο – Ένας κτηνοτρόφος είχε 100 βόδια

Καμμένο ανέκδοτο

Ένας κτηνοτρόφος είχε 100 βόδια. 
Επειδή δεν τα τάιζε σωστά του πέθαναν τα 80. 

Ποιό είναι το ηθικό δίδαγμα;
΄΄Τα πολλά βόδια είναι ψόφια΄΄