Ο Κωστίκας πηγαίνει σε ένα μοναστήρι

Ο Κωστίκας πηγαίνει σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Ο Ηγούμενος τον υποδέχτηκε και άρχισε να τον ξεναγεί.

– Εδώ θα κοιμάσαι, εδώ θα τρως, εδώ θα προσεύχεσαι και εάν έχεις κ@ύλες, εδώ μπορείς να την βάζεις όποτε θέλεις εκτός από την Τετάρτη,

δείχνοντάς του ένα μπαούλο με μια τρύπα στη μέση.

– Και γιατί όχι την Τετάρτη; τον ρωτάει ο Κωστίκας.
– Επειδή την Τετάρτη τέκνον μου θα είσαι εσύ μέσα στο μπαούλο.