Ο δειλός

Πως λέγεται στα Ισπανικά ο δειλός;

Αντώνιο Έκλαθαμεντεθ.