Ο δάσκαλος του καράτε

Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε;

Δέκα νταν.