Ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά στην τάξη

Ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά στην τάξη :
– Αν ένας δρόμος έχει μήκος 2 χιλιόμετρα και 3 μέτρα πλάτος , εγώ πόσων χρόνων είμαι;

Ένα παιδί πετάγεται και του λέει : 
– Είστε 40 ετών , κύριε .
– Πώς το βρήκες; το ρωτάει έκπληκτος ο δάσκαλος .
– Αφού κύριε, του λέει το παιδί, ο αδελφός μου είναι 20 ετών και είναι μισότρελος.