ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Ο ακέφαλος καβαλάρης

ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Ο ακέφαλος καβαλάρης

ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Γιατί πίνει ο ακέφαλος καβαλάρης;

Για να κάνει κεφάλι.