Να κάνω ότι θέλω

– Μπαμπά, μπαμπά πότε θα είμαι αρκετά μεγάλος για να κάνω ότι  θέλω;

– Δεν ξέρω παιδί μου, κανένας άντρας δεν έχει ζήσει τόσο πολύ για να  μας πει.