Να βάλω καφέ

– Να βάλω καφέ κυρα-Μαρία;
– Ανεβάζει την πίεση.
– Ένα γλυκό;

– Έχω ζάχαρο.
– Ένα χυμό;
– Δεν κάνει.
– Να σου σκάψω ένα λάκκο στην αυλή;