Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι;

– Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι;

– Πως να το καθαρiσω;
– Κάντο να φανεί σαν ατύχημα….