Μπλε και δεν κλείνει ποτέ

Τι είναι μπλε και δεν κλείνει ποτέ;

Το μπλε ανοιχτό.