Μουσική στη διαπασών

Λέει η μητέρα του Τοτού στο γιο της που ακούει μουσική στη διαπασών :
– Βρε παιδί μου, χαμήλωσε λίγο την μουσική θα κουφαθείς στο τέλος!

Και ο Τοτός απαντάει :
– Ευχαριστώ μάνα, αλλά δεν πεινάω!