Μωρό μου πάμε στο τσίρκο;

– Μωρό μου πάμε στο τσίρκο;

– Αγάπη μου δεν ακόμα είμαι έτοιμος να γνωρίσω τους δικούς σου.