Μοναστήρι Ποντίων

Πηγαίνει ένας άντρας σε ένα μοναστήρι ποντίων, χτυπάει την πόρτα και του ανοίγει ένας πόντιος :
Τον ρωτάει ο άντρας :

– Μοναχός είσαι;
– Όχι είναι και άλλοι μέσα!