Μοιρογνωμόνιο

– Μου δίνεις λίγο το μοιρογνωμόνιο;
– Τι το θες;

– Να σου πω τη μοίρα σου…

—————————–

– Με τι θα πας για δουλειά;
– Με το ζόρι.

—————————–

– Φύσηξε πολύ δυνατός αέρας και σήκωσε τα πάντα στο μπαλκόνι!
– Έχετε πάντα στο μπαλκόνι;