Μηχανόβιος

Πως είναι το αντίθετο του μηχανόβιου;

Βιομήχανος.

—————————-

Πως κρατάς κάποιον σε αγωνία;
Θα σου πω αύριο.