Μην ξαναμιλήσεις

Μια μέρα μέσα στη τάξη ο Γιωργάκης μίλαγε πολύ, οπότε η δασκάλα του λέει :
– Γιωργάκη είναι η τελευταία φορά που το λέω! Μην ξαναμιλήσεις στη τάξη!

– Δηλαδή κυρία δεν θα σας ξανά ακούσω;