Μετά την καταιγίδα

Φήμες λένε ότι ο Tσακ νόρις μετά την καται-γίδα δημιούργησε την καται-προβατίνα.

————————–

Ο Τσακ Νόρρις δε βγάζει δίσκο, βγάζει δισκοπότηρο.

————————–

Ο Τσακ Νόρρις την ανάσταση τσουγκρίζει με μελάτα αυγά και κερδίζει.

————————–

Ο Τσακ Νόρρις ξέρει πόσα μετρητά ήταν η ανάληψη του Κυρίου και αν υπήρχαν κρυφές χρεώσεις.

————————–

Πριν τον Τσακ Νόρρις ο κοντός ψαλμός Αλληλούια ήταν ψηλός.

————————–

Ο Τσακ Νόρρις είναι ο μοναδικός που πήγε στη φάτνη και έφυγε με δώρο.