Με θέλεις

– Με θέλεις;
– Όχι.
– Καλά τότε φεύγω…

– Κάτσε περίμενε!!!
– Τι;
– Κλείσε την πόρτα βγαίνοντας…