Με σκέφτεσαι καθόλου

– Με σκέφτεσαι καθόλου;

– Ναι, όταν οδηγώ και βλέπω πινακίδες στο δρόμο ”Προσοχή Ζώα”.

 

– Πως σι λένε;
– Τομ Μπερνς.
– Κι εσύ!