Μαζί με τους γονείς

Γιατί έθαψαν την Αννούλα μαζί με τους γονείς της;

Γιατί δεν μπορούσαν να τους ξεκολλήσουν μετά τη φωτιά.

——————————-

Τι μαζεύει η Αννούλα από το δρόμο;
Τα έντερα της.