Καμμένο Ανέκδοτο – Για μάντεψε αδελφέ

Καμμένο Ανέκδοτο

– Μάντεψε αδελφέ.
– Οχι αδελφέ εσύ μάντεψε…

Το μαντείο των αδελφών.😮