Μάγος που είναι κολλημένος

Πως λέγεται ο μάγος που είναι κολλημένος στον τοίχο;

Χάρυ Πόστερ.