Λύστε τους αμέσως

– Λύστε τους αμέσως!
– Να τους λύσουμε όλους, αρχηγέ;
– Όχι, μόνο όσους είναι γεννημένοι από 23/9 εώς 22/10.

– Τους Ζυγούς λύσατε!