Λιοντάρια με μακριά μαλλιά

Γιατί τα λιοντάρια έχουν μακριά μαλλιά;

Επειδή δεν υπάρχει κανένας κουρέας που να τολμάει να τα κουρέψει!