Λεμόνια

– Εάν έχω έξι λεμόνια στο ένα χέρι και εφτά στο άλλο τι θα έχω Γιαννάκη;

– Μεγάλα χέρια κυρία!