Λαρισαίος με BMW

Παρκάρει ένας Λαρισαίος την καινούρια του BMW και ξεχνάει τo φλας αναμμένo και του φωνάζει ένας περάστικος :
– To φλας κύριε!

– Μι σι νοιάζ, του απανταέι ο Λαρισαίος, σα τα μάτια μου του φλάω!