Κύπριος στην Αθήνα

Πηγαίνει ένας Κύπριος σε ένα φαρμακείο στην Αθήνα και λέει στον φαρμακοποιό :
– Παρακαλώ θα ήθελαν να μου δώκετεν έναν οινόπνευμαν.
Ο φαρμακοποιός του φέρνει το οινόπνευμα σε ένα πολύ μεγάλο μπουκάλι.

Το βλέπει ο Κύπριος και λέει :
– Τόσο μεγάλον είναιν; Εμείς στην Τσύπρον το έχομεν σε πολύν μικράν μπουκάλια. Θα μπορούσαν να έχω και ένα πακέτον με βαμβάκι;
Του φέρνει ο φαρμακοποιός το βαμβάκι σε ένα τεράστιο πακέτο.
Λέει ο Κύπριος:
– Και το βαμβάκι είναιν σε τόσον μεγάλον πακέτον; Στην Τσύπρον το βαμβάκιν το έχομεν σε μικρόν πακέτο.
– Μήπως θα θέλατε και τίποτα άλλο; τον ρωτάει ο φαρμακοποιός.
– Θα ήθελαν και ένα υπόθετον αλλά αφήστε το καλύτερα θα το πάρω από την Τσύπρον!

—————————-

Πως ερωτεύονται σε κάθε χώρα :
Στην Γαλλία : Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας αγαπάει εκείνη και άλλη μία.
Στην Αγγλία : Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας αγαπάει και κάποιον άλλο.
Στην Αμερική : Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας αγαπάει και την πατρίδα του.
Στην Κίνα : Η γυναίκα τον αγαπά, αυτός δεν προλαβαίνει επειδή δουλεύει στο εργοστάσιο όλη μέρα.
Στην Ελλάδα : Η γυναίκα τον αγαπά, ο άντρας αγαπάει την μάνα του.