Κάνει ξενάγηση ο Αμερικανός υπουργός

Κάνει ξενάγηση ένας Αμερικανός υπουργός τον Έλληνα ομολογό του.
– Το βλεπεις αυτό το μεγάλο αθλητικό στάδιο;
– Ναι, του λέει ο Έλληνας υπουργός.

– 30% στην τσέπη μου του λέει ο Αμερικανός υπουργός.
Ύστερα δείχνει ένα μουσείο και λέει :
– Βλέπεις αυτό το μουσείο; 50% στην τσέπη μου.
Βγάζει και ο Έλληνας μια φωτογραφία με ένα τοπίο, τη δείχνει στον Αμερικανό και του λέει :
– Την βλέπεις αυτήν εδώ τη γέφυρα;
– Όχι, απαντάει ο Αμερικανός.
– 100% στην τσέπη μου λέει ο Έλληνας.