Ξεμυάλισε

Πως ξεμυάλισε η Αννούλα τον Κωστάκη;

Με το δίκαννο του παππού.