Κρητικοί οικοδόμοι

Ποιές καραμέλες τρώνε οι Κρητικοί οικοδόμοι;

ΤσιΜέντος.