Κόλα

Πως λέγεται η κόλα που είναι κρυωμένη και βήχει συνέχεια;

Γκούχου.